Elektrośmieci

Elektrośmieci to, zgodnie z ustawą, każdy rodzaj urządzenia elektrycznego lub elektronicznego które jest zasilane prądem elektrycznym lub które taki prąd wytwarza, przesyła czy też mierzy. Warto pamiętać, że do tej kategorii zaliczają się także urządzenia zasilane przez baterie czy pola elektromagnetyczne.
Do elektrośmieci zaliczamy nie tylko duże urządzenia takie jak lodówki, pralki, drukarki, ale i zabawki, szczoteczki elektryczne, golarki.

Elektrośmieci a środowisko

Elektrośmieci zawierają wiele substancji szkodliwych (np. rtęć, kadm czy związki bromu), porzucone w miejscach do tego nieprzeznaczonych, mogą stać się przyczyną wieloletniego lub trwałego skażenia środowiska. Dlatego zepsutych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można demontować
i wyrzucać do zwykłych śmietników, postępowanie takie nie tylko jest szkodliwe dla środowiska, ale jest zagrożone karą grzywny do 5000 zł. Elektrośmieci należy oddawać do punktów zbierania lub, w przypadku dużych urządzeń, skorzystać z bezpłatnej usługi odbiorów dużych elektrośmieci z domu.

Dowiedz się więcej o elektrośmieciach