Zarząd Spółki

Grzegorz Skrzypczak
Prezes Zarządu

Andrzej Saja
Wiceprezes Zarządu