Obowiązki, które zrealizujemy w Państwa imieniu:

  • Osiągnięcie wymaganych poziomów zbierania, przetworzenia, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu oraz baterii i akumulatorów przenośnych;
  • Składanie wymaganych przepisami sprawozdań w zakresie zużytego sprzętu oraz baterii i akumulatorów przenośnych;
  • Organizowanie publicznych kampanii edukacyjnych dotyczących właściwego gospodarowania zużytym sprzętem;
  • Zapewnienie sprawnego odbioru zużytego sprzętu oraz baterii i akumulatorów przenośnych od klientów;
  • Wszechstronne doradztwo w zakresie przepisów regulujących tematykę zużytego sprzętu oraz baterii i akumulatorów przenośnych.

Bezpieczeństwo i jakość

Jakość naszych usług potwierdzona jest przez międzynarodowe certyfikaty ISO. Certyfikat 9001:2015 gwarantuje, że w zakresie organizacji zbierania oraz przetwarzania ZSEE wdrożyliśmy i stosujemy Zintegrowany System Zarządzania Jakością. Certyfikat ISO 14001:2015 zapewnia, że wdrożyliśmy i stosujemy System Zarządzania Środowiskowego.

Pełną kontrolę przepływu dokumentów i sprzętu zapewnia nasz autorski i unikalny na rynku system informatyczny EkoMaster, gwarantujący przeprowadzenie procesu weryfikacji na każdym etapie przepływu sprzętu i dokumentacji.

Mając na celu Państwa komfort i bezpieczeństwo, oferujemy system informatyczny „Black Box”, który zapewnia pełną poufność danych, poprzez odpowiednio wbudowane funkcjonalności. System „Black Box” został pozytywnie zweryfikowany w wyniku audytu bezpieczeństwa przeprowadzonego przez firmę European Network Security Institute (ENSI) – norma PN-ISO/IEC27001:2007 w zakresie przetwarzania danych.

ElektroEko – wiarygodny partner

Wieloletnie doświadczenie i znajomość rynku, sprawdzona i profesjonalna kadra oraz sprawnie funkcjonujący ogólnopolski system zbierania ZSEE to najważniejsze czynniki stanowiące o skuteczności i jakości naszych działań. Dzięki współpracy z wiodącymi zakładami przetwarzania z całego kraju zapewniamy optymalizację kosztów logistycznych, bezpieczeństwo biznesowe i najwyższy standard usług. To wszystko sprawia, że w Państwa imieniu zrealizujemy zobowiązania wynikające z Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz Ustawy o bateriach i akumulatorach przenośnych, w sposób efektywny, bezpieczny  i zgodny z prawem.