WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

Zarząd ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA z siedzibą przy ul. Łopuszańskiej 95 zwołuje w trybie § 6 ust. 2 Statutu Spółki na dzień 14 czerwca 2024 r. o godzinie 13:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w załączonym ogłoszeniu [POBIERZ]

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

Zarząd ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA z siedzibą przy ul. Łopuszańskiej 95 zwołuje w trybie § 6 ust. 2 Statutu Spółki na dzień 31 maja 2023 r. o godzinie 14:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w załączonym ogłoszeniu [POBIERZ]

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

Zarząd ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA z siedzibą przy ul. Łopuszańskiej 95 zwołuje w trybie § 6 ust. 2 Statutu Spółki na dzień 31 maja 2022 r. o godzinie 14:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w załączonym ogłoszeniu [POBIERZ]

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

Zarząd ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA z siedzibą przy ul. Łopuszańskiej 95 zwołuje w trybie § 6 ust. 2 Statutu Spółki na dzień 15 kwietnia 2021 r. o godzinie 13.30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w załączonym ogłoszeniu [>>>pobierz]

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Zarząd ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA z siedzibą przy ul. Łopuszańskiej 95 zwołuje w trybie § 6 ust. 2 Statutu Spółki na dzień 23 czerwca 2020r. o godzinie 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w załączonym ogłoszeniu [>>> pobierz].