Wiarygodność – Transparentność – Odpowiedzialność Wobec Środowiska

Od 2006 roku, jako największa organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce, wspieramy Państwa w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Jesteśmy jedyną polską organizacją odzysku działającą na zasadach not for profit. Oznacza to, że wszelkie środki finansowe przeznaczane są na realizację przejętych od klientów zobowiązań, a także prowadzenie kampanii edukacyjnych i tworzenie systemu zbierania ZSEE, by zagwarantować wykonanie rosnących obowiązków ustawowych.

Jesteśmy też jedyną organizacją odzysku bezpośrednio kontrolowaną przez Wprowadzających, a więc tych, którzy przeznaczają swoje środki na skuteczną, systemową i wiarygodną zbiórkę zużytego sprzętu. System kontroli stosowany w ElektroEko pozwala na transparentność, prawidłowość procesów i raportowania oraz bezpieczeństwo biznesowe, poprzez  bezpośrednie uczestnictwo przedstawicieli Wprowadzających w Radzie Nadzorczej.

We współpracy z naszymi Klientami oraz gminami prowadzimy największy w Polsce autorski program łączący zbieranie ZSEE z edukacją ekologiczną – „Moje miasto bez elektrośmieci”. Dzięki efektywności tego projektu udało się nam uzbierać ponad milion ton ZSEE, co stanowi połowę sprzętu zebranego dotychczas na rynku.

W zakresie prawidłowego zagospodarowania zużytego sprzętu współpracujemy ze sprawdzonymi i  wiodącymi zakładami przetwarzania ZSEE na terenie całego kraju. Zapewnia to optymalizację kosztów logistycznych, a także bezpieczeństwo biznesowe i wysoki standard usług.

Za dotychczasową działalność otrzymaliśmy wiele wyróżnień i nagród m.in. Mecenasa Ekologii w Narodowym Konkursie Ekologicznym „Przyjaźni Środowisku”, „Najwyższa Jakość w Ochronie Środowiska”, „Certyfikat Wiarygodności Biznesowej” czy „Ekolaury”. W roku 2016 ogólnopolski projekt edukacyjny „Moje miasto bez elektrośmieci” zajął II miejsce w „Rankingu Firm Odpowiedzialnych Społecznie – Odpowiadam Polsce” organizowanym przez Gazetę Bankową.

Posiadamy międzynarodowe certyfikaty ISO 9001:2015, 14001:2015 oraz, jako jedyna polska organizacja odzysku, jesteśmy członkami WEEE Forum i EucoLight.