Poznaj ElektroEko

1,5 mln ton zebranych elektrośmieci

PONAD PÓŁ MILIONA TON ZEBRANYCH ELEKTROŚMIECI

Jesteśmy  liderem wśród organizacji odzysku w zakresie zebranej dotychczas masy ZSEE. Od roku 2006, czyli początku naszej działalności, zebraliśmy 1,5 miliona ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – co stanowi niemal 40% ogólnej masy elektrośmieci zebranej dotychczas na rynku. Cały sprzęt trafia do wyspecjalizowanego zakładu przetwarzania, gdzie po unieszkodliwieniu toksycznych substancji jest poddawany procesom odzysku i recyklingu, w sposób bezpieczny dla środowiska.

Jedyna organizacja odzysku działająca na zasadach

JEDYNA ORGANIZACJA ODZYSKU DZIAŁAJĄCA NA ZASADACH
NOT FOR PROFIT

Jesteśmy jedyną polską organizacją odzysku działającą na zasadach not for profit. Oznacza to, że wszelkie środki finansowe przeznaczane są na  prowadzenie kampanii edukacyjnych i tworzenie systemu zbierania ZSEE, by zagwarantować wykonanie rosnących obowiązków ustawowych.

Współpraca z zakładami przetwarzania ZSEE w całej Polsce

WSPÓŁPRACA Z ZAKŁADAMI PRZETWARZANIA ZSEE W CAŁEJ POLSCE

W zakresie prawidłowego zagospodarowania zużytego sprzętu współpracujemy ze sprawdzonymi i  wiodącymi zakładami przetwarzania ZSEE na terenie całego kraju. Zapewnia to optymalizację kosztów logistycznych, a także bezpieczeństwo biznesowe i wysoki standard usług.

Ogólnopolska sieć punktów zbierania

OGÓLNOPOLSKA SIEĆ PUNKTÓW ZBIERANIA

Stworzyliśmy sprawny logistycznie system zbierania, transportowania, przetwarzania, odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Swoim zasięgiem obejmuje on obszar całego kraju, pozwalając na maksymalizację zbiórki elektrośmieci, przy jednoczesnej efektywności kosztowej i zachowaniu zasad obowiązującego prawa. O skuteczności systemu świadczy najwyższy poziom zbierania i odzysku elektrośmieci w porównaniu z innymi organizacjami w Polsce.

Bezpośrednia współpraca z największymi gminami w Polsce

BEZPOŚREDNIA WSPÓŁPRACA Z NAJWIĘKSZYMI GMINAMI W POLSCE

Gminy dzięki udziałowi w naszym autorskim programie „Moje miasto bez elektrośmieci” otrzymują realne wsparcie w wypełnianiu obowiązku związanego z zapisem Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach. Na ich terenach tworzymy własne punkty zbierania elektrośmieci oraz oferujemy mieszkańcom usługę bezpłatnych odbiorów dużych elektrośmieci z domu. Mieszkańcy gmin oraz uczniowie szkół i przedszkoli otrzymują również darmowe materiały edukacyjne dotyczące zasad prawidłowego postępowania
z elektrośmieciami. Współpraca z gminami oparta jest na bazie bezpośrednich umów z urzędami gmin.

Ponad 5 tysięcy placówek i 10 milionów Polaków w zasięgu programu edukacyjnego

PONAD 3,5 TYSIĄCA PLACÓWEK I 10 MILIONÓW POLAKÓW W ZASIĘGU PROGRAMU EDUKACYJNEGO

„Moje miasto bez elektrośmieci” to autorski program ElektroEko łączący w sobie aspekt edukacyjny
z ekologią i społeczną odpowiedzialnością biznesu. Program realizowany jest w dwóch wymiarach – bezpośredniej współpracy z gminami oraz z placówkami oświatowymi w całej Polsce. Dotychczas objął on 4,5 tysiąca placówek oświatowych i 10 milionów Polaków. Uczniowie placówek oświatowych z terenu gminy uczestniczącej w programie biorą udział w zajęciach z wykorzystaniem bezpłatnych materiałów dydaktycznych, przygotowanych przez metodyków na zlecenie ElektroEko. Celem tych zajęć jest kształtowanie w atrakcyjnej oprawie właściwych postaw ekologicznych wśród najmłodszych, po to, by wyrośli na świadomych konsumentów. Patronat nad programem objęło Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Związek Miast Polskich.

Blisko 500 tysięcy bezpłatnych odbiorów elektrośmieci z domu

BLISKO 250 TYSIĘCY BEZPŁATNYCH ODBIORÓW ELEKTROŚMIECI Z DOMU

ElektroEko, by ułatwić mieszkańcom polskich miast pozbywanie się dużych elektrośmieci w sposób bezpieczny i zgodny z prawem, oferuje usługę bezpłatnego odbioru takich urządzeń wprost z domu. Na odbiór można umówić się przez telefon lub wypełniając formularz dostępny w Internecie. O popularności tego rozwiązania świadczy fakt, iż Polacy skorzystali z bezpłatnych odbiorów domowych blisko 500 tysięcy razy!

Jedyna polska organizacja odzysku zrzeszona w WEEE Forum

JEDYNA POLSKA ORGANIZACJA ODZYSKU ZRZESZONA W WEEE FORUM

Jako jedyna polska organizacja odzysku jesteśmy  członkiem WEEE Forum oraz Ecolight – europejskich organizacji skupiających instytucje, spełniające najwyższe standardy w systemie zarządzania ZSEE. Wraz z europejskimi partnerami tworzymy rozwiązania i dzielimy się pomysłami odnoszącymi się do optymalizacji wydajności środowiska poprzez właściwe zarządzanie zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Jak mogę pozbyć się elektrośmieci?

BEZPŁATNY ODBIÓR DUŻYCH ELEKTROŚMIECI Z DOMU

W wybranych miastach oferujemy bezpłatną usługę odbioru wielkogabarytowych elektrośmieci z domu i mieszkania. Sprawdź dostępność usługi w Twoim mieście. Kompletny sprzęt odbierany jest w dogodnym terminie i bezpośrednio z miejsca wskazanego przez zamawiającego. Przy okazji zabierzemy także drobne elektrośmieci, w tym zużyte świetlówki czy baterie.

PUNKTY ZBIERANIA ELEKTROŚMIECI

Nasze punkty znajdują się w łatwo dostępnych i dobrze zlokalizowanych miejscach. Przyjmujemy wszystkie zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne w każdej ilości. W naszych punktach zbierania przyjmujemy od mieszkańców bezpłatnie każdą ilość elektrośmieci. Dzięki naszym punktom pozbędziesz się elektrośmieci w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.

ODBIÓR ELEKTROŚMIECI Z FIRM I INSTYTUCJI

Skorzystaj z naszej usługi odbioru elektrośmieci z firm i instytucji. Zapewniamy wykonanie usługi w sposób efektywny, sprawny, bezpieczny i zgodny z prawem. Odbiór elektrośmieci zrealizują profesjonalni partnerzy ElektroEko, którzy zostali zarejestrowani w rejestrze BDO oraz posiadają stosowne zezwolenia i decyzje na transport oraz na przetwarzanie zużytego sprzętu. ElektroEko zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zlecenia odbioru elektrośmieci z powodów logistycznych.