Bezpieczeństwo

Pełną kontrolę przepływu dokumentów i sprzętu zapewnia nasz autorski i unikalny na rynku system informatyczny EkoMaster, gwarantujący przeprowadzenie procesu weryfikacji na każdym etapie przepływu sprzętu i dokumentacji.

Poufność

Gwarantujemy Państwu poufność danych wrażliwych, dotyczących między innymi masy i ilości sprzętu wprowadzonego na rynek, przy wykorzystaniu certyfikowanego systemu Black Box. Jakość potwierdzona przez zewnętrznego audytora.

Sprawny i efektywny system

Współpracujemy z zakładami przetwarzania w całej Polsce, posiadamy ogólnopolską sieć zbierania. Dotychczas zebraliśmy 1,5 mln ton elektrośmieci, co stanowi ponad 40% całej masy zebranej w Polsce w latach 2006-2022.

Not-for-profit

Działamy na zasadach not-for-profit, oznacza to, że wszelkie środki finansowe przeznaczane są na  prowadzenie kampanii edukacyjnych i tworzenie systemu zbierania ZSEE, by zagwarantować wykonanie rosnących obowiązków ustawowych.

Transparentność

Jesteśmy organizacją odzysku bezpośrednio kontrolowaną przez Wprowadzających, a więc tych, którzy przeznaczają swoje środki na skuteczną, systemową i rzetelną zbiórkę zużytego sprzętu. System kontroli stosowany w ElektroEko pozwala na transparentność, prawidłowość procesów i raportowania oraz bezpieczeństwo biznesowe, poprzez bezpośrednie uczestnictwo przedstawicieli wprowadzających w Radzie Nadzorczej.

Największy w Polsce program łączący zbieranie ZSEE z działaniami edukacyjnymi

„Moje Miasto bez elektrośmieci” to autorski projekt ElektroEko łączący w sobie aspekt edukacyjny z ekologią i społeczną odpowiedzialnością biznesu. Program realizowany jest w dwóch wymiarach: infrastrukturalnym i edukacyjnym. W ramach projektu wspieramy samorządy w tworzeniu systemu zbierania elektrośmieci. Mieszkańcy gmin objętych programem mogą korzystać ze stałych punktów odbioru, mobilnych punktów oraz domowych odbiorów dużych elektrośmieci. W ramach wymiaru edukacyjnego uczniowie ponad 5 tysięcy placówek oświatowych w Polsce biorą udział w zajęciach z wykorzystaniem bezpłatnych materiałów dydaktycznych. Elementem programu jest Fundusz Oświatowy, generowany ze zbiórek elektrośmieci, a przeznaczony na pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie sal lekcyjnych dla szkół. Program objął swym zasięgiem już 10 mln Polaków. Programowi patronuje Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Edukacji oraz Związek Miast Polskich.

Jesteśmy członkiem organizacji międzynarodowych

Jako jedyna polska organizacja odzysku jesteśmy członkami WEEE Forum i EucoLight, europejskich organizacji odzysku skupiających instytucje, spełniające najwyższe standardy w systemie zarządzania ZSEE.

Posiadamy międzynarodowe certyfikaty

Przyznany nam w 2014 roku Certyfikat ISO poświadcza, iż w zakresie organizacji zbierania oraz przetwarzania ZSEE wdrożyliśmy i stosujemy Zintegrowany System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami norm ISO 9001:2015 oraz System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami norm 14001:2015. Oznacza to, że posiadamy strukturę organizacyjną, oraz środki potrzebne do opracowywania, wdrażania i prowadzenia zarządzania w sposób uwzględniający problemy środowiska.

Audyt

Pozytywny audyt bezpieczeństwa dla Black Box przeprowadzony przez firmę European Network Security Institute (ENSI) – norma PN-ISO/IEC27001:2007 w zakresie przetwarzania danych.