ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego
i Elektronicznego SA

ul. Łopuszańska 95
02-457 Warszawa

tel. 22 375 92 60

Bezpłatny Odbiór dużych elektrośmieci z domu
tel. 22 22 333 00

e-mail: elektroeko@elektroeko.pl

NIP: 5272498956
REGON: 140447416
KRS: 0000256581
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN w całości opłacony
numer rejestrowy BDO 000005953  (poprzednio numer Rejestru GIOŚ: E0000007SA)

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach:
9.00 – 17.00

Formularz kontaktowy dla wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny

    Adres siedziby firmy:

    Dodatkowe informacje:

    I Dane dotyczące wprowadzanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terytorium Polski

    Grupa/Grupy wprowadzanego sprzętu