WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

Zarząd ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA z siedzibą przy ul. Łopuszańskiej 95 zwołuje w trybie § 6 ust. 2 Statutu Spółki na dzień 14 czerwca 2024 r. o godzinie 13:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w załączonym ogłoszeniu [POBIERZ]