Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Zarząd ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA z siedzibą przy ul. Łopuszańskiej 95 zwołuje w trybie § 6 ust. 2 Statutu Spółki na dzień 23 czerwca 2020r. o godzinie 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w załączonym ogłoszeniu [>>> pobierz].