Program edukacyjny

„Moje miasto bez elektrośmieci” – edukacja, CSR, ekologia

Moje Miasto bez Elektrośmieci to autorski program ElektroEko łączący zbieranie ZSEE (Zużyty sprzęt Elektryczny i Elektroniczny) z edukacją ekologiczną. Program realizowany jest w dwóch wymiarach – bezpośredniej współpracy z gminami oraz z placówkami oświatowymi w całej Polsce. Obecnie w zasięgu programu jest 10 mln Polaków, w tym uczniowie, przedszkolaki i nauczyciele z ponad 4500 tysiąca placówek oświatowych. Aby umożliwić mieszkańcom prawidłowe pozbycie się elektrośmieci, w ramach programu ElektroEko tworzy na terenach gmin i miast własne punkty zbierania elektrośmieci oraz oferuje mieszkańcom usługę bezpłatnych odbiorów dużych elektrośmieci z domu. Placówki oświatowe biorące udział w programie otrzymują specjalnie przygotowane materiały dydaktyczne. Elementem programu jest Fundusz Oświatowy, generowany ze zbiórek elektrośmieci, a przeznaczony na pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie sal lekcyjnych.

Program został objęty patronatem Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Związku Miast Polskich. Został doceniony przez Ministra Środowiska, który w liście gratulacyjnym wyraził uznanie dla działań prowadzonych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Pełna treść listu dostępna TUTAJ

Moje miasto bez elektrośmieci to:

Wspierając „Moje miasto bez elektrośmieci” działamy w myśl społecznej odpowiedzialności biznesu