Międzynarodowy Dzień bez Elektrośmieci. 13 października 2021.

13 października 2021 po raz czwarty w Polsce obchodzić będziemy Międzynarodowy Dzień Bez Elektrośmieci!

Tegoroczne wydarzenie skupi się na kluczowej roli każdego z nas w urzeczywistnianiu obiegu zamkniętego dla odpadów elektronicznych. Według ONZ w 2021 r. każda osoba na świecie wyprodukuje średnio 7,6 kg elektrośmieci, co oznacza, że ​​na całym świecie zostanie wytworzonych aż 57,4 mln ton. Niestety tylko 17,4 procent tych elektronicznych odpadów zawierających mieszankę szkodliwych substancji ale i cennych materiałów zostanie właściwie zebrane, przetworzone i poddane recyklingowi.

Międzynarodowy Dzień Bez Elektrośmieci został zainicjowany przez WEEE Forum i realizowany będzie przy wsparciu ponad 120 organizacji z 70 krajów świata.

W Polsce oficjalnym organizatorem wydarzenia jest ElektroEko, które wraz z UNEP/GRID – Warszawa realizuje program działań edukacyjnych skierowanych do konsumentów, mediów, instytucji oraz przedsiębiorców.  Partnerami Międzynarodowego Dnia bez Elektrośmieci są Applia – Związek Pracodawców AGD oraz Związek Cyfrowa Polska. Patronat honorowy objęły: Ministerstwo Klimatu i Środowiska a także Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Wierzymy, że to coroczne wydarzenie, skłoni do refleksji a w konsekwencji przyczyni się do podniesienia poziomu recyklingu elektrośmieci i wzrostu świadomości konsumentów w zakresie właściwego postępowania z nimi.

Więcej na: www.dzienbezelektrosmieci.pl