GAZETA BANKOWA

Mistrzowie dobrych praktyk

Ranking „Odpowiadam Polsce” przy­gotowany przez redakcję „Gazety Bankowej” wyróżnia się na tle innych tego typu zestawień tym, że skupia się na konkretnych działaniach – ak­cjach dużych i małych, angażujących pracowników i przede wszystkim ta­kich przedsięwzięciach, które w spo­sób pośredni i bezpośredni wspierają rozwój polskiego społeczeństwa i przyczyniają się do poprawy życia lokalnych społeczności oraz promują zrównoważony rozwój.

Przyjrzeliśmy się setkom projektów realizowanych przez firmy w Polsce i wybraliśmy te, które można spiąć wspólnym hasłem „Odpowiadam Pol­sce”. Mamy nadzieję, że nasz ranking stanie się swoistym przewodnikiem po najciekawszych projektach i inspiracją dla kolejnych firm.

Ekologia

W rankingu „Odpowiadam Polsce” w kategorii „Ekologia” przedstawiamy różne pomysły na działania związane z ekologią. Znalazły się tu zarówno pro­jekty wymagające dużych nakładów in­westycyjnych, jak też akcje w mniejszej skali, stawiające na edukację, promocję ekologicznego trybu życia oraz anga­żujące lokalne społeczności.

Jury zdecydowało, że w kategorii „Ekologia” pierwsze miejsce przypad­nie Grupie Raben, drugie ElektroEko, a trzecie Grupie GPEC