ElektroEko wyróżnione przez UNEP/GRID-Warszawa

ElektroEko zostało uhonorowane statuetką przyznaną przez UNEP/GRID-Warszawa.

UNEP/GRID-Warszawa z okazji obchodów 25-lecia swojej działalności w Warszawie wyróżniła partnerów, którzy wykazują się zaangażowaniem i systematycznością przy współpracy na rzecz ochrony środowiska naturalnego. W imieniu ElektroEko statuetkę z rąk Pani Dyrektor Marii Andrzejewskiej odebrał Prezes Grzegorz Skrzypczak. Wręczenie odbyło się podczas konferencji, której tematem przewodnim był najnowszy raport o stanie środowiska regionu paneuropejskiego, wydany przez UNEP w ramach serii GEO (Global Environment Outlook). Podczas wydarzenia partnerzy UNEP/GRID-Warszawa popisali Preambułę Inicjatywy Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego ONZ pod patronatem Ministerstwa Środowiska.

UNEP/GRID-Warszawa od 1991 roku realizuje w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), działając na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jest Zakładem Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska i ma status organizacji pozarządowej. Wspiera właściwe zarządzanie środowiskiem i ochronę różnorodności biologicznej. Propaguje postawę odpowiedzialności za środowisko w społeczeństwie i w biznesie. Specjalizuje się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o środowisku oraz upowszechnianiu zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym systemów informacji geograficznej (GIS) i technologii satelitarnych.

Więcej informacji na stronie http://www.gridw.pl/