Dzień Dobry TVN

Rocznie na świecie produkujemy 50 mln ton elektrośmieci. Gdzie powinny trafiać, by nie szkodzić środowisku?

13 października przypada Międzynarodowy Dzień Bez Elektrośmieci. Jak go uczcić?

Najlepiej uświadamiając sobie, czym są tego typu odpady i jak bardzo szkodzą środowisku. Warto to zrobić, ponieważ jeśli nie zmienimy swojego stosunku do nich, do 2030 r. ich liczba osiągnie na świecie aż 74 mln ton.

Elektrośmieci – co to jest?

Elektroodpady to każde urządzenie elektryczne lub elektroniczne zasilane prądem elektrycznym lub takie, które taki prąd wytwarza, przesyła czy też mierzy. Zaliczamy do nich m.in. lodówki, pralki, drukarki, zabawki, golarki czy baterie.

– Nie można ich wyrzucać do śmietnika pod żadnym pozorem, nawet wyrzucać do altanki śmieciowej – wyjaśniła eksperta ElektroEko, Anna Podsiadło.

Powodem tego ograniczenia jest fakt, że elektrośmieci są odpadami niebezpiecznymi, ponieważ zawierają wiele substancji szkodliwych, np. rtęć, kadm czy związki bromu.

Elektrośmieci a środowisko

Urządzenia elektryczne i elektroniczne niestety często porzucane są w nieodpowiednich miejscach, co prowadzi do zanieczyszczenia wody, powietrza, gleby, a następnie może mieć negatywny wpływ na organizmy żywe. W przypadku elektrośmieci problemem jest również ich ilość. Rocznie na świecie

produkujemy 50 mln ton tego rodzaju odpadów, a szacuje się, że do 2030 r. liczba ta osiągnie aż 74 mln ton.

– Kiedy wraca się do naszej cywilizacji, to człowiek widzi, jak mnóstwo mamy przedmiotów i niezależnie od tego, jak bardzo dużo ich mamy, cały czas kupujemy następne i cały czas gromadzimy więcej – stwierdziła Beata Pawlikowska, ambasadorka akcji „Międzynarodowy Dzień Bez Elektrośmieci”.

Elektrośmieci – gdzie wrzucać?

Tego typu odpady należy zanieść do punktu zbierania elektrośmieci.

– Czasami są one przy urzędach lub innych miejscach wyznaczonych przez miasto i tam dyżuruje pracownik w zielonym samochodzie, który odbiera takie elektrośmieci – wyjaśniła Anna Podsiadło.

Dodała także, że można je również oddać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, które tworzone są przez gminy oraz do sklepów.