AKADEMIA LED

Bezpłatny odbiór zużytych źródeł światła oraz opraw oświetleniowych

Z uwagi na zmiany związane z wprowadzeniem bazy danych odpadowych (BDO), hurtownie oświetleniowe nie mogą już wystawiać kart przekazania odpadów instalatorom oświetlenia oraz innym wytwórcom odpadu (chyba że hurtownia zarejestruje się jako zbierający zużyty sprzęt; hurtowanie są nieprofesjonalnymi zbierającymi, którzy nie rejestrują się w BDO).

W związku z tym wielu instalatorów nie wie, w jaki sposób mogą się pozbyć zużytych źródeł światła oraz opraw oświetleniowych.

Zgodnie z przepisami, instalatorzy są zobowiązani do rejestracji w BDO (dział XII; zob.:

https://zuzyteoswietlenie.pl/bdo/; https://www.biznes.gov.pl/pl/publikacje/2252-ewidencja-posiadaczaodpadow;

https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2019-2531,18936217.html).

Organizacją, koordynacją oraz _nasowaniem zbiórki i przetwarzania zużytych źródeł światła oraz opraw oświetleniowych zajmuje się ElektroEko.

ElektroEko jest organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, której współwłaścicielami oraz klientami są wiodący producenci z branży oświetleniowej: Signify Poland Sp. z o.o., Tungsram Lighting Poland Sp. z o.o., Ledvance Sp. z o.o. (zob.: https://www.elektroeko.pl/o-elektroeko/akcjonariusze-i-radanadzorcza.

html).

Wytwórcy odpadów (w tym instalatorzy oświetlenia) zarejestrowani w BDO (dział XI/XII) mogą złożyć w ElektroEko zlecenie bezpłatnego odbioru zużytych źródeł światła oraz zużytych opraw oświetleniowych. Warunkiem oceny możliwości przyjęcia zlecenia do realizacji i jego potwierdzenia przez ElektroEko jest:

  1. Techniczna możliwość wystawienia KPO w BDO przez wytwórcę odpadu (również instalatora).
  2. Posiadanie minimalnej masy zużytego sprzętu wynoszącej 250 kg:
  • 1500 sztuk/ 250 kg – ilość/masa źródeł światła zgłaszana do odbioru,
  • 250 kg – opraw zgłaszana do odbioru (lub 250 kg łącznie – źródeł światła i opraw).
  1. Przekazanie zużytych źródeł światła bez opakowań jednostkowych oraz spakowanie ich w sposób zapewniający bezpieczny i zgodny z przepisami transport. Świetlówki liniowe należy ściśle ułożyć w pojemnikach lub, w przypadku braku pojemników, należy ułożyć je na palecie z zabezpieczonymi narożnikami (za pomocą drewnianych listewek) i dodatkowo należy je zabezpieczyć folią stretch.
  2. Przekazanie kompletnych opraw oświetleniowych, z których uprzednio wyjęto źródła światła (nie dotyczy opraw LED), i przygotowanie wyjętych źródeł światła w sposób opisany powyżej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

https://zuzyteoswietlenie.pl/dla-profesjonalistow/

Numery Infolinii: 801 011 180 (wyłącznie dla telefonów stacjonarnych) oraz 22 375 92 73.