WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

Zarząd ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA z siedzibą przy ul. Łopuszańskiej 95 zwołuje w trybie § 6 ust. 2 Statutu Spółki na dzień 15 kwietnia 2021 r. o godzinie 13.30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w załączonym ogłoszeniu [>>>pobierz]