5 Dobrych Praktyk ElektroEko!

Aż 1705 inicjatyw realizowanych przez 272 firmy opublikowano w 21. edycji raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu 2022, który jest największym przeglądem ESG, CSR i zrównoważonego rozwoju w Polsce. A wśród nich aż 5 Dobrych Praktyk ElektroEko! Najwięcej Dobrych Praktyk – bo aż 477 – dotyczyło zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej. W tej grupie znalazły się także nasze inicjatywy:

  • Międzynarodowy Dzień Bez Elektrośmieci – inicjatywa edukacyjna skierowana do mieszkańców, instytucji, a także mediów zwracająca uwagę na to, że niedziałający sprzęt, często zalegający w domach, powinien być oddany do recyklingu jako cenne źródło surowców.
  • Ogólnopolski program edukacyjny „Moje miasto bez elektrośmieci” – skierowany do placówek oświatowych, którego celem jest edukacja w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
  • Przedstawienie teatralne „Eko-drużyna. Misja elektrośmieć”, zrealizowane w ramach programu edukacyjnego „Moje miasto bez elektrośmieci”. Spektakl uczy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
  • Centrum ElektroEkologii – to miejsce, którego celem jest edukacja na temat właściwego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Adresatem działań jest młodzież klas 7–8 szkół podstawowych oraz szkół średnich.
  • ElektroEkologiczny Hackathon – zrealizowany w ramach działalności Centrum, skierowany do uczniów szkół średnich. Jego celem było znalezienie rozwiązania na zwiększenie liczby właściwie oddawanych elektrośmieci wśród młodzieży.

Dziękujemy naszym partnerom za współtworzenie powyższych inicjatyw! Deklarujemy, że będziemy dążyć do ich dalszego rozwoju.