Akty prawne w polskim ustawodawstwie dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów.

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (z dnia 11 września 2015 r.)

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska (z dnia 27 kwietnia 2001 r. )

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (13 września 1996r. wraz z późniejszymi zmianami)

Ustawa o odpadach (z dnia  14 grudnia 2012r. wraz z późniejszymi zmianami)

Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (z dnia 11 maja 2001r. wraz z późniejszymi zmianami)

Ustawa o bateriach i akumulatorach ( z dnia 24 kwietnia 2009r. wraz z późniejszymi zmianami)

Dyrektywy unijne

Dyrektywa  2012/19/UE

Dyrektywa 2011/65/UE (RoHS) 

Dyrektywa 2002/96/WE (WEEE)

Dyrektywa 2003/108/WE (zmieniająca art. 9 dyrektywy 2002/96/WE)

Rozporządzenia Ministra Środowiska do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r.  w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu odzysku

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis do rejestru w odniesieniu do wprowadzającego sprzęt i autoryzowanego przedstawiciela oraz sposobu ich przekazywania

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesu odzysku

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2017r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykresleniu z rejestru

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie wzorów formularzy sprawozdań w zakresie SEE oraz ZSEE za rok 2018

Pozostałe

Informacja w sprawie pierwszych audytów zewnętrznych organizacji odzysku i zakładów przetwarzania

Komunikat Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzajacych produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.