Akty prawne w polskim ustawodawstwie dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz kwestii ekologii.

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (z dnia 11 września 2015 r.)

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska (z dnia 27 kwietnia 2001 r. )

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (13 września 1996r. wraz z późniejszymi zmianami)

Ustawa o odpadach (z dnia  14 grudnia 2012r. wraz z późniejszymi zmianami)

Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (z dnia 11 maja 2001r. wraz z późniejszymi zmianami)

Ustawa o bateriach i akumulatorach przenośnych ( z dnia 24 kwietnia 2009r. wraz z późniejszymi zmianami)

Dyrektywy unijne

Dyrektywa  2012/19/UE

Dyrektywa 2011/65/UE (RoHS) 

Dyrektywa 2002/96/WE (WEEE)

Dyrektywa 2003/108/WE (zmieniająca art. 9 dyrektywy 2002/96/WE)

Rozporządzenia Ministra Środowiska do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla sprzętu

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2006 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2006 r

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie sposobów obliczania poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie

Rozporządzeni Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu odzysku

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis do rejestru w odniesieniu do wprowadzającego sprzęt i autoryzowanego przedstawiciela oraz sposobu ich przekazywania

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.